Witamy!

Celem działania spółki jest praca na rzec rozwoju tenisa amatorskiego w Polsce, a w szczególności działania na rzecz wzrostu ilości osób grających w tenisa. Ważnym elementem jest, również Zainteresowania państwa i samorządu dyscypliną, która niesie ze sobą pozytywne emocje, wychowuje i promuje odpowiednie standardy zachowań (ubiór, zachowanie kibiców na meczu tenisowym).

Wrzesień 2017 Kwiecień 2017 Marzec 2017 Luty 2017 Styczeń 2017 Grudzień 2016 Listopad 2016 Październik 2016 Wrzesień 2016 Lipiec 2016 Maj 2016 Styczeń 2016 Grudzień 2015 Listopad 2015 Październik 2015 Wrzesień 2015 Sierpień 2015 Lipiec 2015 Czerwiec 2015

Mediacje w życiu rodzinnym

2017-03-06 | Marcelina Ptak

frazy kluczowe:

Życie w rodzinie nie zawsze przebiega bezproblemowo, zaś konflikty rodzinne to najtrudniejszy rodzaj sporów. Konflikty między małżonkami, problemy z dziećmi, spory rówieśnicze to wszystko problemy, które można rozwiązać na drodze mediacji. 
Mediacje to sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w których bierze udział mediator. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia, które będzie satysfakcjonowało obie strony. Gdy próbujemy samodzielnie rozwiązywać problemy często dochodzimy do momentu, w którym trafiamy na mur, którego nie da się przebić. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest zaproszenie do rozmów mediatora, który jako osoba bezstronna i bezpośrednio niezaangażowana potrafi zachować obiektywizm i doprowadzić do rozwiązania sporu.
Mediatorem w sprawach cywilnych może zostać nieomal każdy. Wymagania zaczynają się w momencie, kiedy mediator chce się zajmować sprawami karnymi lub nieletnimi. Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba, która ma ukończone 26 lat, ukończyła studia psychologiczne, najlepiej, aby to była psychologia dziecięca, ewentualnie pedagogika lub socjologia oraz posiada doświadczenie w wychowywaniu dzieci. Idealnym kandydatem będzie psycholog dziecięcy z doświadczeniem wychowawcy.
Oprócz kwalifikacji zawodowych mediator w sprawach rodzinnych powinien mieć odpowiednie cechy osobowe. Powinien być cierpliwy, spokojny, szczery i dyskretny. Powinien również posiadać wiedzę niezbędną do rozwiązywania konfliktów oraz posiadać łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
Mediator powinien być bezstronny, nie angażować się i nie opowiadać za żadną ze stron. Zadaniem mediatora jest ułatwienie komunikacji pomiędzy stronami, tak by sami mogli dojść do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.
Mediator powinien ich w tym wspierać tworząc atmosferę sprzyjającą szczerości i poufałości. Nie może rozstrzygać sporu, lecz jedynie stwarzać bezpieczne warunki, konieczne do jego samodzielnego rozwiązania przez zwaśnione strony.
Niemal każda sprawa nadaje się do mediacji, jednak nie każda musi zakończyć się ugodą. W przypadku, gdy sprawa kończy się jednak ugodą, wówczas obie strony ją podpisują, lecz w przypadku nie rozwiązania sporu ważny jest również cel pośredni, czyli nawiązanie komunikacji. Być może w przyszłości strony same zdołają dojść do porozumienia, już bez pomocy osoby z zewnątrz.
Autor: www.konczelska.pl

'

Fotografie:

Warto zobaczyć:


Opinie internautów

Twoja opinia na ten temat jest dla nas bardzo ważna. Podziel się ze mną swoją opinią w tym temacie.

Twój pseudonim:

Twoja opinia: